Missad bön och fasta på grund av medvetslöshet

Fråga: En man var medvetslös i två månader. Han varken bad eller fastade Ramadhân under den tiden. Vad är han ålagd nu?

Svar: I och med att han var medvetslös så är han inte ålagd något. Men om han återfår sitt medvetande så måste han ta igen fastan av Ramadhân. Om han dör så är han inte ålagd något. Det enda undantaget är personen som lät bli att fasta på grund av permanenta skäl, liksom ålderdom. I det fallet får hans förmyndare föda en fattig person för varje utebliven dag.

Angående bönen, så har de lärda två åsikter huruvida den skall tas igen eller inte:

1 – Den skall inte tas igen. Den åsikten delar majoriteten. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) var medvetslös i ett helt dygn och lät bli att ta igen bönerna efter att återfått medvetandet.

2 – Den måste tas igen. Den åsikten har senare Hanâbilah. Författaren till ”al-Insâf” sade att Hanâbilah är ensamma om den åsikten och att det rapporteras att ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anh) tog igen sina böner efter att varit medvetslös i tre dygn1.

1al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (1/387).