Missad bön måste bes snarast

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/224)

Fråga: En person missar en bön oskäligt. Får han lov att skjuta på den efter att skälet har upphört?

Svar: Efter att skälet har upphört, får du inte lov att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som försover sig till en bön, ska be den när han vaknar, och den som glömmer bort en bön, ska be den när han kommer ihåg den.”1

Han fastställde att missad bön bes så fort den erinras. Gör du inte det, syndar du.

1al-Bukhârî och Muslim.