Minsta obligatoriska kunskap

ash-Shâlandjî sade:

Abû ´Abdillâh sade: ”Människan måste kunna tillräckligt mycket av Qur’ânen och kunskap för att hon ska kunna be och upprätthålla sin religion. Det minsta man måste kunna av Qur’ânen är al-Fâtihah och ytterligare två suror.”