Minst sagt om vigselringar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/112)

Fråga: Är vigselringar innovativa, framför allt om de är silverringar?

Svar: Jag anser att vigselringar är minst sagt föraktfulla då de är hämtade från de vantrogna. En muslim ska vara ädel nog att inte ta efter andra i dessa sakfrågor. Skulle vigselringarna vara ackompanjerade med en trosuppfattning om att banden makarna emellan stärks till följd av ringarna, är domen än allvarligare. Ringarna har ingen påverkan alls på ett äktenskap. Vi ser makar med vigselringar leva tumultartade och kaotiska äktenskap, medan folk utan vigselringar lever hur harmoniskt som helst med sina makor.