Minnet utan studier under de lärda gagnar inget

Fråga: Jag har lätt för att memorera kunskapsbaserade dikter. Rekommenderar ni mig att memorera dem och sedan bevisen för dem?

Svar: Minnet är inte tillräckligt. Du måste studera under de lärda. Om du memorerar samtidigt som du studerar under de lärda, så är det bra. Att bara memorera gagnar inget. Det tröttar bara ut dig. Det kanske till och med skadar dig. Du tror att du är lärd när du i själva verket inte alls är lärd.