Minnesbilder på nära och kära

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Vad är domen för att bära på saker innehållande bilder?

Svar: Det är harmlöst vid nöd eller behov. Pengar är ett sådant exempel. Dagens pengar bär på kungabilder. Är det vi som har valt dem? Nej. Vi är nödgade till det. Vad ska vi göra med våra pengar? Vi måste ju bära på dem. Samma sak gäller bilderna på identitetshandlingarna; i och med att de är behövliga är de också – om Allâh vill – harmlösa.

Angående burna minnesbilder, som bilder på vänner och liknande, så är de otillåtna. Jag påpekar burna bilder för att undanta tidningsbilder då de är inte syftet. Det vill säga personen som läser en tidning läser den inte för bildernas skull. Han får bära på en tidning eftersom hans syfte med tidningen är inte bilderna. Men om han klipper ut en bild ur tidningen för att ha den i fickan, är handlingen otillåten eftersom bilden är därmed ett syfte.