Minnesbilder förbjudna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/351)

Fråga: Vad är domen för avbildning av kvinnor för minnets skull?

Svar: Avbildning för minnets skull är förbjuden och otillåten oavsett om det är kvinnor eller andra som avbildas. Ty syftet är förbjudet. Om målet är förbjudet är medlet också förbjudet. Det är ju förbjudet att ha bilder eftersom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att änglar inträder inte i hem som innehåller bilder. De flesta lärde undantar emellertid bilder som är föremål för nedvärdering, såsom bilder på madrasser och kuddar – de är harmlösa. Dock är det säkrast att även undvika sådana bilder.