Minimal Qur’ân-läsning om dagen

Fråga: Är det föreskrivet för muslimen att dagligen läsa en del (جزء) ur Qur’ânen så att han läser ut den på en månad?

Svar: Ja, minst sagt. Det minsta han kan göra är att läsa ut den en gång i månaden. Att han läser ut den vart tionde eller vart tredje dag, vilket Salaf gjorde, är än bättre.