Minimal läsning i bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/250-252)

341 – Jag hörde min fader säga:

All bön utan al-Fâtihah är ogiltig, förutom om man ber bakom imamen; imamens läsning räcker för att man inte ska behöva läsa al-Fâtihah. Detsamma gäller om man inte läser en sura ur Qur’ânen, även om jag föredrar att man gör det.”

342 – Jag läste för min fader:

Vad är det minsta man måste läsa ur Qur’ânen för att bönen ska vara giltig?”

Han svarade:

al-Fâtihah och en sura.”

Jag frågade:

Om man bara läser al-Fâtihah då?”

Han svarade:

Det är giltigt.”

343 – Jag frågade min fader om en man som läser al-Fâtihah och en sura i första Rak´ah och al-Fâtihah och två suror i andra Rak´ah. Han svarade:

Det är giltigt. Det är också giltigt att läsa al-Fâtihah och två suror i varje Rak´ah eller al-Fâtihah och en sura i andra Rak´ah.”

344 – Han sade:

Den som läser något ur Qur’ânen men inte al-Fâtihah har ingen giltig bön förrän han läser al-Fâtihah. Om en enda Rak´ah saknar al-Fâtihah blir bönen ogiltig så länge man inte ber bakom en imam. Så säger hadîthen hos Mâlik från Wahb bin Kaysan som sade: ”Jag hörde Djâbir säga så.”