Miniatyrer av Ka´bah och den gröna kupolen

Fråga: Vissa tillverkar miniatyrer av Ka´bah och kupolen över profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Därefter säljer de dem och somliga köper dem. Är det tillåtet?

Svar: Det är förbjudet. Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har fastställt att det är förbjudet. Miniatyrer av Ka´bah får inte tillverkas, säljas och spridas. Ty ignoranter kan luras av dem och tro att de ersätter Ka´bah varpå de börjar göra Tawâf runt dem. Det har hänt. De tror att de ersätter Ka´bah varpå de börjar be mot dem. Detta beror på deras okunnighet.