Mindre otro är stor synd

Fråga: Är all mindre otro en stor synd?

Svar: Varje mindre otro är en stor synd.