Mindre avguderi eller stor synd?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fath-il-Madjîd (97)

Fråga: Vad är värst av mindre avguderi och stor synd?

Svar: Avguderi är värre. Avguderi, om än mindre, är värre än stora synder.