Mindre avguderi är den största synden

Fråga: I vissa upplagor av ”Fath-ul-Madjîd” står det att mindre avguderi är den största synden…

Svar: Det stämmer. Det står inte bara i ”Fath-ul-Madjîd”. Avguderi är den största synden ehuru det skulle tillhöra den mindre sorten.

Fråga: … och i en annan upplaga står det att mindre avguderi är större än de stora synderna. Finns det någon skillnad mellan de båda fraserna?

Svar: Nej, det gör det inte.