Minderårigt barn i rad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/198-199)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

78 – Kapitel om att en ensam kvinna utgör en rad

727 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ishâq, från Anas bin Mâlik som sade:

Hemma hos oss bad jag och en faderlös pojke bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och min moder Umm Sulaym bakom oss.”

Hadithen tillåter att man står i raden bredvid ett minderårigt barn. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Hemma hos oss bad jag och en faderlös pojke bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…”

Poängen ligger i den faderlöse pojken. Ett faderlöst barn är ett minderårigt barn vars fader har dött.

Som ni kan se utspelades detta i en frivillig bön. Gäller samma sak i obligatorisk bön? Därom tvista de lärde. Vissa säger att detsamma gäller också i obligatorisk bön, ty Salafs kända princip säger:

Det som är bekräftat i obligatorisk bön gäller även i frivillig bön, och det som är bekräftat i frivillig bön gäller inte i obligatorisk bön förrän motsatsen bevisas.”

Vad som intygar denna princip är att följeslagarna berättade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på sitt riddjur så länge bönen inte var obligatorisk. Denna princip gäller för att man inte ska jämföra obligatorisk bön med frivillig bön. Detta bevisar att principiellt ska obligatorisk bön jämföras med frivillig bön, vilket är korrekt.