Minderåriga pojkars ledarskap i bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/151)

al-Bukhârî sade:

50 – Kapitel om slavens och den frisläpptes ledarskap

´Â’ishah leddes i bön av sin slav Dhakwân som läste ur Mushaf, horbarn, beduiner och minderåriga pojkar utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Låt den som kan mest Allâhs skrift leda folket i bönen.”1

Den minderårige pojkens ledarskap i bönen är giltigt. Författaren argumenterade för det med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Låt den som kan mest Allâhs skrift leda folket i bönen.”

Hadîthen är allmän. Han som kan mest av Qur’ânen ska alltså leda bönen. Bevisningen för dessa domar är korrekt. Dessutom har det konkretiserats i Sunnah att ´Amr bin Salamah al-Djarmî (radhiya Allâhu ´anh), som var sex eller sju år, ledde sitt folk i bön.

1Muslim (673).