Mina fiender

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/389)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) berättade att Ibrâhîm (´alayhis-salâm) sade:

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

“Dessa är min fiende – förutom världarnas Herre.”1

Det vill säga mina fiender. Han singulariserade dem i den bemärkelse att varje gud som ni dyrkar är min fiende. Om någon frågar hur han kan kunde säga så om livlösa statyer, är en teori att de hade varit hans fiender på Domedagen om han hade dyrkat dem i jordelivet. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

“Nej! De skall tvärtom svära sig fria från denna dyrkan och bli deras motståndare.”2

al-Farrâ’ sade:

“Han menade att de är deras fiender, ty den som du är fiende till är också fiende till dig.”

En annan teori är att han inte ber dem om nytta på samma sätt som man inte ber sin fiende om nytta.

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

“… förutom världarnas Herre.”

Det vill säga att de är mina fiender medan världarnas Herre är min Beskyddare. Det har också sagts att de avgudade statyerna vid sidan av Allâh varvid Ibrâhîm (´alayhis-salâm) gjorde gällande att allt som de dyrkar frånsett Allâh är hans fiender. Det har även sagts att han menade att han inte dyrkade något av dem frånsett världarnas Herre – Honom dyrkade han.

126:77

219:82