Min religion

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/136-137)

´Imrân bin Mûsâ al-Djurdjânî sade: Jag hörde Suwayd bin Sa´îd säga: Jag hörde Mâlik, Sharîk, Hammâd bin Zayd, Ibn ´Uyaynah, al-Fudhayl bin ´Iyâdh, Muslim bin Khâlid, Ibn Idrîs och alla andra som förkunnat kunskap säga:

”Tron består av tal och handling. Den stiger och den sjunker. Qur’ânen är Allâhs tal och en av Hans essens egenskaper. Den är inte skapad. Den som säger att den är skapad är otrogen.”

´Imrân sade:

”Det är min religion. Jag har inte hört någon Muhaddith säga annorlunda.”