Min mamma vill att jag skiljer mig från min fru

publicerad
09.03.2008

Källa: Silsilah al-Hudâ wan-Nûr, kassettband 79
 https://www.alalbany.net/albany_tapes_hoda_noor_01.php

Frågeställaren:

Det finns små skiljaktigheter mellan min familj och
min fästmös familj. Jag har skrivit äktenskapskontrakt men inte haft samlag
med henne, och min mamma är fast besluten om att jag måste skilja
mig, fastän att det inte finns någon Sharî´ah-baserad orsak som
berättigar skilsmässa. Detta på grund av skiljaktigheter i ytterst
små och onödiga frågor, såsom förberedelser och bröllopsfest
osv. Vad anser Sharî´ahn om detta, ska jag lyda min mamma eller inte lyssna
på min mamma och inte skilja mig?

Shaykh al-Albânî:

Är din mamma praktiserande?

Frågeställaren:

Hon gör Salâh, men är inte fullt ut praktiserande.

Shaykh al-Albânî:

Och är du fäst vid flickan?

Frågeställaren:

Al-Hamdu-lillâh.

Shaykh al-Albânî:

Skilj dig inte från henne.

Frågeställaren:

Ska jag inte skilja mig från henne?

Shaykh al-Albânî:

Nej.

Frågeställaren:

Min mamma säger till mig: ”antingen är det jag eller hon”.

Shaykh al-Albânî:

Det är du som känner till situationen. Vi ger dig den Sharî´ah-baserade
domen, men hur du klarar av att leva, antingen hon eller du, det måste
du själv döma.

Du har rätt att bevara henne, och du har rätt att inte lyda
din mamma i att skiljas från henne. Men om du har tålamod
i att separera från din mamma, för att bevara din fru eller inte,
där kan inte jag säga ifall du klarar av det eller inte. Det är något
som återgår till dig. Beträffande Sharî´ahns synvinkel så
har du rätt att inte lyda henne i att skiljas från din fru.

Frågeställaren:

Jazâk Allâhu Khayr. Assalamu ´Alaykom

Shaykh al-Albânî:

Wa ´Alaykum us-Salâm