Min hustru slår inte vakt om bönerna

Fråga: Jag har varit gift i tio år. Min hustru bryr sig inte om att förrätta bönen och det händer att hon lämnar den. Vi bråkar ofta om bönen. Detsamma gäller fastan. Om det finns dagar från Ramadhân som hon inte har fastat, låter hon bli att ta igen dem. Och i fall hon skulle ta igen dem, gör hon det med dåligt samvete. Jag upplever många svårigheter med henne på grund av de religiösa frågorna. När jag kallar på henne för att lära henne något av Qur’ânen, kommer hon inte trots att hon inte kan något av Qur’ânen. Vad är domen för att fortsätta leva med henne under dessa omständigheter med tanke på att jag har barn med henne?

Svar: Om din hustru är som du har nämnt och att hon tar lätt på bönen och inte slår vakt om den trots att du har gett henne råd och seriöst uppmanat henne till det goda, är det obligatoriskt för dig att skilja dig från henne. Enligt den mest korrekta åsikten har den man eller kvinna som lämnar bönen hädat en större hädelse även om de inte förnekar dess plikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Pakten mellan oss och dem är bönen; den som lämnar den har hädat.”

Rapporterad av Imâm Ahmad och andra författare till “as-Sunan” med en autentisk berättarkedja.

Vi ber Allâh att Han vägleder henne och får henne att ångra sig och ger dig någon som är bättre än henne.