Min frus morbror är innovatör

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (46)

Fråga: Min frus morbror är innovatör. Till hans innovationer hör att han reser till gravar och läser särskild erinran efter varje bön. Min fru vill att jag har kontakt med honom, vilket ledde till en het diskussion. Vad råder ni?

Svar: Om du vill ha kontakt med honom ska du först och främst råda honom. Om han slutar upp med det han gör och accepterar ditt råd, får du besöka honom och ha kontakt med honom. Och om han vidhåller, ska du lämna honom och hålla dig borta från honom. Lyd inte din fru i den saken.