Min fader befaller mig alltid att raka skägget

Fråga: Min fader befaller mig alltid att raka skägget. Måste jag lyda honom? Hur skall jag förhålla mig till honom?

Svar: Det är förbjudet för honom att lyda honom. Han beordrar honom att synda. Det är syndigt att raka skägget:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”1

1al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).