Min bror är Takfîrî

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 252

Fråga: Hur ska jag förhålla mig till min biologiske broder som slutit sig till Takfîriyyûn?

Svar: Du måste råda din biologiske broder, klargöra bevisen för honom och be andra råda honom, fastän de sällan accepterar råd. Det är som att Allâh har straffat dem för deras avvikelse så att de förblir vilsna tills de träffar Honom. Men för att rena ditt samvete inför Allâh ska du klargöra bevisen för honom om du är kapabel att göra det. Annars får du be någon råda honom. Du kan också rekommendera honom föreläsningar vari råd ges till Takfîriyyûn. Om han vidhåller ska du undvika honom och avlägsna dig från honom så långt bort du bara kan.