Mikrofonanvändning i bönen

Fråga: Vissa studenter säger att det är inte tillåtet att bruka mikrofon under bönen.

Svar: Fråga dem om beviset för det. Mikrofonen används för att alla skall höra. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) använde sig av en person som förkunnade vidare. Den är en apparat som förkunnar. Den är tillåten och en gåva från Allâh (´azza wa djall). Dock ser vi hur vissa imamer höjer volymen så mycket att den besvärar de bedjande. Volymen måste vara balanserad. Det finns ingen mening med att den skall vara så hög. Ditt syfte skall vara att de bedjande hör. Det räcker att de hör. Höj volymen så att de kan höra.