Middagssömn och middag på fredagen

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (525)

26 – Kapitel om middagssömn på fredagen

525 – ´Alî bin Hudjr berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Abî Hâzim och ´Abdullâh bin Dja´far, från Abû Hâzim, från Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi varken sova middag eller äta middag förrän efter fredagsbönen.”1

Även Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) rapporterar liknande.

Sahl bin Sa´ds hadith är god och autentisk.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (525).