Middagar i samband med ett nytt hem

Fråga: Vad är domen för middagar i samband med att man har flyttat in i ett nytt hem?

Svar: Ingen skada är skedd. Det hör till fina seder och tacksamhet till Allâh och glädje. Om syftet är att bjuda släktingar och grannar och visa glädje, är det tillåtet.

Skulle syftet däremot vara att avvärja djinnernas ondska, anses handlingen vara avguderi. Det är inte tillåtet.