Middagar i samband med dödsfall

publicerad
25.12.2010

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Ni´mat-ul-Islâm
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Fråga: Vad är domen för att samlas på en speciell plats i tre dagar i samband med ett dödsfall? Därtill har man middagar som sägs vara för de närvarande och inte för kondoleanserna i sig.

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den bästa skapelsen, dog utan att följeslagarna hade middagar i samband med hans död. Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, de bästa följeslagarna, deras efterträdare och de lärda har också dött. Trots det nämns det inte att muslimerna samlades i samband med deras död, varken en dag eller tre dagar. Detta hör till svårigheterna som de har förpliktigat människorna med. Det finns inga middagar eller något annat i samband med dödsfall. Kondoleanser är föreskrivna, men inte på det här sättet. Man skall be för personen som har blivit av med en anhörig. Detta görs direkt eller via telefon eller brev. Det finns inget behov av samlingar eller middagar.