Metodiken och trosläran håller ihop

Fråga: Vad är det för skillnad mellan trosläran, ´Aqîdah, och metodiken, Manhadj? Skiljs de åt eller inte?

Svar: Metodiken och trosläran håller ihop som de två trosbekännelserna. De skiljs aldrig åt. Det är endast Ahl-ul-Ahwâ’ wadh-Dhalâl som skiljer mellan dem.

Jag har upprepande gånger gett exempel på Khawâridj. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade att de skulle dödas och följeslagarna dödade dem faktiskt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att de är de värsta skapelserna och varelserna. De ägde inte Sûfiyyahs, Râfidhahs eller Djahmiyyahs innovationer. De avvek endast i frågan om ledarskapet. Det vill säga i metodiken, Manhadj. Trots det betraktade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem som de värsta skapelserna och varelserna. De litade inte på följeslagarnas förståelse. De uppfann en ny metodisk förståelse. Av den anledningen gick de vilse och började strida mot följeslagarna. Vad beträffar deras korrekta trosläror, hade de inget avguderi inom Tawhîd-ur-Rubûbiyyah eller Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och de förnekade inte Allâhs namn och egenskaper. De ägde inget av det.

Med tiden ändrades Khawâridj. Till sin dåliga metodik adderade de Mu´tazilahs och Qadariyyahs troslära. Deras troslära gick bakåt i utvecklingen. Poängen ligger i att människorna som följeslagarna krigade mot hade inte Sûfiyyahs, Râfidhahs och Djahmiyyahs troslära. De besatt ingen av de omnämnda troslärorna. De avvek endast i en fråga inom metodiken, Manhadj. Trots det sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de är de värsta skapelserna och varelserna. Det är alltså en klar villfarelse att skilja mellan trosläran och metodiken.

Vissa lärda, däribland Shaykh al-Albânî, anser förstås att trosläran är högre och att metodiken är vidare. Du har en metodik i din troslära. Du har en metodik i din bevisning. Du har en metodik i studierna. Du har många metodiker i ditt liv. Metodiken är alltså vidare. Din metodik i trosläran innebär Salafs metodik för att bevisa trosläran som stammar från Qur’ânen och Sunnah. Du skall varken förneka eller bekräfta mer än det som står i Qur’ânen och Sunnah. Det spelar ingen roll om det handlar om Allâhs egenskaper eller något annat. De dolda frågorna och troslärorna skall inte överskrida det som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Qur’ânens metodik är Salafs metodik. Däri finns det allmänna och det specifika, det generella och det ingående…

I vilket fall som helst, är det inte tillåtet att skilja mellan metodiken och trosläran även om metodiken är mer allomfattande. Shaykh Ibn Bâz anser att trosläran och metodiken är en och samma sak. Båda åsikterna krossar den som skiljer mellan dem utav dåliga politiska motiv och för att skratta de dumma i ansiktet.