Messias var en född son, inte en gud

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 263

Måhända vill nasaréerna fastställa Messias gudomlighet med versen:

Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel.”1

Immanuel är på hebreiska och betyder ”Vår Gud är med oss”. Om dessa ord och deras tolkning verkligen är autentiska, betyder de inte alls att jungfrun har fött världarnas Herre och himlarnas och jordarnas Skapare. Det står ju att hon födde en son, vilket bevisar att han tillhörde profeterna, inte att han var världarnas Herre. Att han kallades Immanuel bevisar bara att han fick det namnet som alla andra barn som får namn med fina betydelser. För övrigt är det många judar och nasaréer som heter Immanuel. Faktum är att flera av deras egna teologer säger att den omtalade jungfrun åsyftar inte Maryam. Vad som stärker den teorin är att Messias var inte känd för att heta Immanuel. Och om han verkligen hette Immanuel, så var det i bemärkelsen ”Vår Gud är med oss”, ”Allâh räcker för mig”, ”Bara Allâh” och liknande.

Vissa kristna teologer har dock förvrängt ”Vår Gud är med oss” till ”Gud är med oss” varför andra opartiska kristna teologer har avvisat dem med frågan: ”Syftar den Guden på Honom som säger att Han är Herren, att det inte finns någon sann gud utom Han, och att Han ger liv och död, skapar och skänker uppehälle eller på den som sade: ”Du är den ende sanne Guden som har sänt Jesus Messias”? Det första alternativet är naturligtvis omöjligt medan det andra är överensstämmande med Evangeliet och måste därmed betros medan dogmen som säger att Messias är en dyrkad gud måste beljugas.

1Matteusevangeliet 1:22