Messias stöddes av Herrens ande

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 260-261

Måhända argumenterar ni för Messias gudomlighet med Jesajas ord:

”En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,

ett skott skall skjuta upp ur hans rot.

2Han är fylld av Herrens ande,

vishetens och insiktens ande,

klokhetens och kraftens ande,

kunskapens och gudsfruktans ande.

3Han dömer inte efter skenet,

skipar inte rätt efter rykten.

4Rättvist dömer han de svaga,

med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet.

Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,

de ondas liv blåses ut av hans tal.”1

För det första krävs autentiskt citat samt autentisk arabisk översättning från Jesaja. Det ska alltså inte vara en förvrängd översättning.

För det andra är det ovannämnda stycket till nasaréernas nackdel och inte till deras fördel. Det bevisar inte alls att Messias är himlarnas och jordens Skapare. Tvärtom, bevisar det samma sak som står i Qur’ânen, nämligen att Messias stöddes av Herrens ande. Ovan står:

”Han är fylld av Herrens ande,

vishetens och insiktens ande,

klokhetens och kraftens ande,

kunskapens och gudsfruktans ande.”

Det står inte att Allâhs liv är inkarnerat i honom, än mindre självaste Allâh.

1Jesaja 11:1