Messias och änglarna är Allâhs lydiga slavar

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 260

Messias har aldrig någonsin sagt att han är herrarnas herre eller änglarnas skapare. Sådant påstående är en av de vidrigaste lögnerna. Faktum är att änglarnas Herre befallde änglarna att skydda, stödja och bistå Messias. I Lukasevangeliet står det:

”Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig.”1

”En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft.”2

Så står det i skrifterna, men lögnare mot Allâh och Hans messias har förvrängt det och tillskrivit profeterna att han är änglarnas herre. Om såväl Evangeliet som profeterna och sändebuden är enade om att Allâh befallde änglarna att skydda Messias, klargörs det att både änglarna och Messias är Allâhs slavar som verkställer Hans påbud. De är alltså inga herrar eller gudar.

1Lukasevangeliet 4:10

2Lukasevangeliet 22:43