Messias första ord

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/194)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

Då pekade hon på barnet. De svarade: ”Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn i en linda?” ”Han sade: ”Jag är Allâhs slav. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet.”1

Wahb sade:

Då Maryam debatterade med judarna, kom Zakariyyâ till henne och sade till ´Îsa: ”Lägg fram dina argument om du har blivit befalld att göra det.” Då sade ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam):

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

”Jag är Allâhs slav.”

Han var då fyrtio dagar gammal.”

Muqâtil sade:

Han sade samma dag som han föddes:

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

”Jag är Allâhs slav.”

Det första han sade var att han fastställde att han var Allâhs (´azza wa djall) slav för att han inte skulle dyrkas.”

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet.”

Det vill säga att Han ska ge mig uppenbarelsen och kalla mig till profet. En annan förklaring är att han talade utefter det som redan stod skrivet i Bevarade tavlan. Liknande sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då han fick frågan när han blev profet, nämligen:

När Âdam var mellan själ och kropp.”

De flesta säger att ´Îsâ fick Evangeliet redan när han var ett litet barn. Det rapporteras att al-Hasan sade:

Han inspirerades Tora när han låg i sin moders mage.”

119:29-30