Mer pengar

al-Bukhârî sade:

279 – Abû Hurayrah berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Under tiden som Ayyûb badade naken började gyllene fjärilar falla över honom. Ayyûb började samla dem i sina kläder varpå hans Herre ropade på honom: ”Ayyûb! Har Jag inte gett tillräckligt så att du inte skall behöva ta det du ser?” Han sade: ”Jo, jag svär vid Din makt, men jag får inte nog av Din välsignelse.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att samla på sig pengar om det sker på ett lovligt sätt. Motstrider det fromheten eller avhållsamheten? Nej, det motstrider varken det ena eller det andra om han gör det för att gagnas av dem på Domedagen. Exempel på det är personen som samlar pengar för kamp för Allâhs sak, studier eller moskébygge. Det är när man samlar på sig lovliga pengar för att leva lyxigt som man går emot avhållsamheten, men inte fromheten. Avhållsamhet står för att undvika det som inte gagnar i nästa liv, medan fromhet står för att undvika det som skadar i nästa liv. Skillnaden mellan dem är klar.