Mer finns inte att säga

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Fråga: I samband med att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade versen:

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”1

sade Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”Det var som att predikstolen skakade under honom.”2

Kan ni förklara det för oss och hur förhöll sig Salaf till det?

Svar: Salafs förhållande till egenskapsrelaterade texter är allmänt känt; de framförde dem såsom de hade nämnts och fördjupade sig inte in i att tolka dem såtillvida att vi dödliga människor skulle kunna förstå dem. De ska framföras som de har kommit i ljuset av:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svajning på predikstolen är en sak som tillkommer hans mänskliga natur. Det betyder inte att Allâh (´azza wa djall) svajar som en människa som svajar till höger och vänster, ty:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”

Frågan tar ju inte upp någon av Allâhs egenskaper så att frågan ska vara relevant. Hur stiger Allâh (ta´âlâ) nattligen ned till den nedersta himlen och hur reste Han Sig över tronen? Samma svar tillämpas här. Mer finns inte att säga.

139:67

2Muslim.

342:11