Mer älskad än söner och jungfrur

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh Sunan an-Nasâ’î (1/500)

1543 – Abû Hurayrah berättade:

Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog läger mellan Dhadjnân och ´Usfân och belägrade avgudadyrkarna, sade avgudadyrkarna: ”Dessa människor har bön som de älskar mer än vad de älskar sina söner och jungfrur. Samla er och rikta ett slag mot dem.” Då kom Djibrîl (´alayhis-salâm) och befallde honom att dela upp sina följeslagare i två halvor; han skulle leda den ena gruppen i bön medan den andra stod vänd mot sin fiende. De var på sin vakt och hade vapnen i beredskap. Han bad en Rak´ah med dem varefter de gick bakåt och ersattes av den andra gruppen som han bad en andra Rak´ah med. Varje grupp bad en Rak´ah med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad två Raka´ât.”

Autentisk.