Mensvärk och grumliga flytningar under fastan

Fråga: I samband med att jag fastade Shawwâls sex dagar fick jag mensvärk och grumliga flytningar den sjätte dagen. Blodet kom först på kvällen. Är fastan korrekt?

Svar: Fastan är korrekt därför att menstruationen kom först efter solnedgången. Om kvinnan får mensvärk under fastans gång medan blodet kommer först efter solnedgången, så är hennes fasta giltig, vare sig den är obligatorisk eller frivillig.