Mensvärk innan solnedgång

Fråga: En kvinna fick sin månadscykel strax efter solnedgången. Är hennes fasta korrekt?

Svar: Den är korrekt ehuru hon fick mensvärk innan solnedgången. Så länge hon inte såg något blod innan solnedgången så är hennes fasta korrekt. Det är menstruationsblod, inte mensvärk, innan solnedgången som bryter fastan.