Menstruerande kvinnan ber utav skam

Fråga: Vad är domen för den menstruerande kvinnan som förrättar bönen för att hon skäms för andra?

Svar: Är hon inte tvagad?

Fråga: Hon ställer sig upp för att be för att hon skäms om det kommer fram att hon har sin månadsperiod.

Svar: Bönen är förbjuden för henne. Hon får inte förrätta bönen om hon har sin månadsperiod eller om hon har blivit ren från sin månadsperiod innan hon badar.