Menstruerande kvinna lyssnar på lektion i moskén

Fråga: Får en menstruerande kvinna gå in i moskén för att lyssna på lektion?

Svar: Nej. Idag kan man lyssna via högtalare. Hon kan sitta hemma eller någon annanstans och lyssna.