Menstruationsblodet är barnets näring innan och efter födseln – ett bevis på Allâhs förmåga

Menstruationsblodet är inget blod som tyder på sjukdom eller blödning. Det är ett naturligt blod som kommer ut ur livmodern. Det är inget tecken på någon sjukdom eller brist hos kvinnan. Faktum är att det bevisar kvinnans fullkomlighet. Blodet kommer ut ur hennes livmoder. Allâh har skapat det för att fostret skall livnära sig på det. När fostret är i moderns mage låter Allâh menstruationsblodet utgöra fostrets näring. Därför får en havande kvinna i princip ingen menstruationsperiod. Allâh har låtit det gå till fostrets näring i moderns mage.

När kvinnan har fött omvandlar Allâh menstruationsblodet till bröstmjölk. Därför får en ammande kvinna i princip ingen menstruationsperiod. Ty Allâh har omvandlat hennes menstruationsblod till bröstmjölk som barnet får i sig.

Om kvinnan inte är havande eller ammande, får hon sitt menstruationsblod under särskilda tider. De kallas för ”månadscykel”.