Meningsskiljaktigheter är nåd?

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 157-158

Imâm Ibn Qudâmah (rahimahullâh) sade:

”Beträffande tillskrivning till en imam inom förgreningsfrågor – såsom de fyra grupperna – så är den inte klandervärd. Ty meningsskiljaktigheter inom förgreningsfrågor är nåd.”

Ibn Qudâmahs ord om att ”meningsskiljaktigheter inom förgreningsfrågor är nåd” kan både vara rätt och fel. De är en nåd sett till den möda som de har lagt ned för att vägleda människor. Till följd av all möda och besvärlighet har meningsskiljaktigheter uppstått. Ur den synvinkeln stämmer det att meningsskiljaktigheter är nåd. Och om frasen syftar på att kontroversiella och motstridiga åsikter är en nåd som benådar samfundet, så är det inte alls sant. Ty bland dessa olikartade åsikter finns de som går emot Sunnah och de som splittrar samfundet. Det är ju uppenbart att sådan meningsskiljaktighet är ingalunda nåd. Med andra ord kan frasen om att ”meningsskiljaktigheter inom förgreningsfrågor är nåd” förstås rätt och fel.