Meningsskiljaktighet tillåter inte förbud

Fråga: Vissa makar brukade gå ut med täckta ansikten. Efter att sakfrågan fått spridning i medierna, har deras makar blivit svaga i tron om att det råder delade åsikter i sakfrågan och att det är högt i tak. Följaktligen har de villigt gått med på att deras hustrur går ut med avtäckta ansikten. Vad råder ni?

Svar: Meningsskiljaktighet tillåter inte förbud. Vid eventuell meningsskiljaktighet skall den bevisade åsikten anammas. Den som saknar bevis skall anamma den åsikten. Han som går emot bevisen skall lämnas. Bara för att det finns meningsskiljaktighet i frågan betyder det inte att förbudet blir lovligt. Att förklara något vara olovligt och lovligt handlar om bevis.