Meningsskiljaktighet mildrar inte domen

Fråga: De lärda i al-Madînah tillät sång och de lärda i Kûfah tillät vin. Vad är domen för sång om de lärda i ett land tillåter sång?

Svar: Om vi får reda på att en lärd är kritiserad på grund av sång, skall vi titta om han tillåter sång eller inte. Om han är bra överlag men tillåter sång, skall han inte kritiseras. Om han inte tillåter sång, kritiseras han eftersom han därmed vidhåller synd.

Tvivelsutan finns det delade åsikter om sång. Allâh har dock gett oss ett kriterium i tid av de lärdas oenighet, nämligen Qur’ânen och Sunnah. Han (ta´âlâ) sade:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1

Om Sunnah klargörs i en sakfråga, så betyder det inte att domen blir mildare bara för att de lärda har delade åsikter om sakfrågan. Meningsskiljaktigheten blir bara mildare om Sunnah eller dess bevisning är obekräftade. Bara en meningsskiljaktighet mildrar alltså inte domen. Personen som lägger fram bevisen skall däremot forska än mer så att han känner argumenten bakom meningsskiljaktigheten och hur de avvisas. Det är få som förstår detta. Vissa människor tror att domen är mildare bara för att det finns en meningsskiljaktighet i frågan. Det är fel.

Exempelvis undrar en person om förtäring av kamelkött bryter tvagningen eller inte. En annan person säger att det bryter den på grund av hadîthen. Då säger den förste att det råder meningsskiljaktighet i frågan. Då säger vi att meningsskiljaktigheten varken skadar eller mildrar domen så länge det finns ett bevis i frågan. Beviset är bekräftat och bevisningen är bekräftad. Men forskaren måste som sagt försäkra sig och studera orsaken bakom meningsskiljaktigheten. Måhända finns det delade åsikter på grund av något som han inte känner till varför han tar tillbaka sin åsikt.

14:59