Meningslöst att tjäna Gud?

Malaki 3:13

http://www.bibeln.se/las/2k/mal

https://www.bible.com/bible/1223/MAL.3.SFB15

13Ni har använt starka ord om mig, säger Herren. Då säger ni: ”Hur har vi talat om dig?” 14Ni har sagt: ”Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad har vi för nytta av att rätta oss efter vad han har befallt och gå i säck och aska inför Herren Sebaot? 15Nej, nu är det de fräcka vi skall prisa lyckliga: de handlar orätt men frodas ändå, de klarar sig fast de sätter Gud på prov!”