Meningslös fråga

Fråga: Vilken åsikt är övervägande gällande vem som är bäst av människor och änglar?

Svar: Den frågan är meningslös. Huruvida änglar är bättre än rättfärdiga människor eller vice versa är en meningslös fråga.