“Men det finns meningsskiljaktigheter i frågan”

Fråga: Kan vi argumentera med meningsskiljaktigheter om det redan finns ett bevis i frågan?

Svar: Det är en villfarelse. Att lämna ett bevis för en individs åsikt är en klar villfarelse. Om du känner till beviset skall du hålla fast vid det. Det spelar ingen roll vem som säger något annat. Vi är ålagda att följa bevis.