Memorering eller kunskap?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/367)

524 – Jag frågade min fader om två män varav en memorerar hela Qur’ânen medan den andre är kunnigare inom Fiqh; vem ska leda bönen? Han svarade:

Han som memorerar ska leda dem.”