Memorera Qur’ânen och söka kunskap

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (39)

Fråga: Ska en nybörjare till student först memorera Qur’ânen och därefter söka kunskap, eller ska han göra båda samtidigt?

Svar: Ja, han ska stundom memorera och stundom söka kunskap. De kolliderar inte. Allâh har utvidgat möjligheterna.