Memorera Qur’ânen först

Fråga: Jag är en ungdom som har en stark passion för religiös kunskap. Jag har börjat med att memorera böcker som Ibn Mâliks ”al-Alfiyyah” och andra. Jag har emellertid inte memorerat Qur’ânen och tycker att det är svårt att göra bådadera samtidigt. Jag har börjat med de språkvetenskapliga böckerna för att inte falla i grammatiska fel när jag läser Qur’ânen samt för att många domar i Qur’ânen och Sunnah beror på förståelsen inom grammatiken och språket. Jag är nästan 27 år varför jag befarar att inte kunna memorera annat om jag börjar memorera Qur’ânen.

Svar: Jag tycker att den religiösa brodern skall börja med att memorera Qur’ânen. Ty allt refererar till Qur’ânen:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt.”1

Den som läser Qur’ânen får tio belöningar för varje bokstav däri. Om han läser den med reflektion och begriper dess innebörd stiger hans tro. Böcker som ”al-Alfiyyah” tar han sen. Jag råder honom att memorera Allâhs (´azza wa djall) skrift före allting annat.

116:89