Memorera Qur’ânen eller söka kunskap?

Fråga: Är det bättre för den nye studenten att memorera Qur’ânen först eller både memorera den och söka kunskap?

Svar: Bådadera. Han skall fördela tiderna till dem båda.