Melon med färska dadlar

Abû Dâwûd sade:

1507 – Sa´îd bin Nusayr berättade för oss: Abû Usâmah underrättade oss: Hishâm bin ´Urwah berättade för oss, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt melon med färska dadlar och sade: ”Dennas hetta bekämpar dennas kyla och dennas kyla bekämpar dennas hetta.”1

Hadîthen bevisar medicin och behandling och att ett skadligt element skall bekämpas med dess motsats.

Hadîthen tillåter också förtäring av flera maträtter och lovlig njutelse.

1God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3836).